มอบเข็มเชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ


วันที่ 7 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองโน #ประชุมประจำเดือน โดยมีนายสุรชัย บุษราคัม นายกเทศมนตรี เป็นประธานที่ประชุม และได้ #มอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับนางสุรินทร์ #ลีเฮือง งานกุ้ชีพเทศบาล #เนื่องในโอกาสที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประเภทเสริญ ชั้น 5 ประจำปี 2563 และได้แจ้งกำชับการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติราชการ, การทำข้อตกลงของพนักงานเทศบาล, การสมัครอาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ครัวเรือนละ 1 คน ,การส่งเอกสารเข้าร่วมประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2566 และวาระอื่นๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองโน

Comments are disabled.