จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลหนองโน ก.พ.2566


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลหนองโน นำโดยนายสุรชัย บุษราคัม นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองโน #ออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลหนองโน ทั้ง 7 หมู่บ้าน #พร้อมแจกปฏิทินเพื่อมอบเป็นอภินันทนาการแก่ประชาชนเนื่องในเทศบาลปีใหม่

Comments are disabled.