กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566


วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลหนองโนร่วมสร้างรอยยิ้มให้ “วัยรุ่นฟันน้ำนม” กับ #กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ #ประจำปี2566 คือ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” โดยมีนายหทัยเทพ ภูห้องเพชร ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน กล่าวรายงานการจัดงานต่อประธาน คือ นายสุรชัย บุษราคัม นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย

  • การแสดงของนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองโน 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองโน, โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร, โรงเรียนบ้านป่าติ้ว, โรงเรียนบ้านโคกกลาง และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34
  • กิจกรรมเข้าฐานเล่นเกมส์รับรางวัล
  • และการตอบปัญหาชิงรางวัล
    ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลหนองโน
  • ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก

Comments are disabled.