การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย


วันที่ 16 ธันวาคม 2565 #การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย #และผู้ที่ได้รับผลกระทบ #ร่วมมอบโดย

  • #เทศบาลตำบลหนองโน นำโดยนายกเทศมนตรี พร้อมผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับ
  • #กิ่งกาชาดอำเภอกระนวน นำโดย นายทวิช พิมพะ #นายอำเภอกระนวน นางมณีรัตน์ พิมพะ นายกกิ่งกาชาดอำเภอกระนวนพร้อมคณะ และ
  • #ฝ่ายปกครองท้องที่ นำโดย นายนคร เทียมราช กำนันตำบลหนองโน และผู้นำชุมชน ในการมอบเงินช่วยเหลือ
    ……..นายสงวน ผาบยองสี บ้านเลขที่ 37 ม.6 บ้านที่ประสบเพลิงไหม้

Comments are disabled.