ฝึกซ้อมดับเพลิง

การฝึกป้องกันและระงับอัคคีภัย

Comments are disabled.