งานกู้ชีพบริการประชาชน เดือนสิงหาคม 2565


วันที่ 4 สิงหาคม 2565 #งานกู้ชีพ​ #เทศบาลตำบลหนองโน​ #เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ จากเหตุการณ์ขับรถจักรยานยนต์ชนสุนัข​ ณ บ้านโสกเสี้ยว และแนะนำส่งโรงพยาบาลถึงมือแพทย์ ได้อย่างปลอดภัย

Comments are disabled.