โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี​ แม่บ้านและประชาชนทั่วไป​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่​ 22 ก.ค. 2565​ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน​ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองโน​ จัด​ #โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี​ #แม่บ้านและประชาชนทั่วไป​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565​ โดยมี นายสุรชัย​ บุษราคัม​ นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน​ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ​ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย​ รองนายกเทศมนตรี, ที่ปรึกษานายก, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าสำนักปลัด, ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้ากลุ่มงาน, เจ้าหน้าที่เทศบาล, กลุ่มสตรี​ แม่บ้าน​ และประชาชนทั่วไปซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้​ ได้รับความอนุเคราะห์จากเกษตรอำเภอกระนวน​ โดยมีนางสาวแก้วกัลยา​ ขวัญพรม​ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ​ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการให้ความรู้​ เกี่ยวกับ #การประกอบอาชีพการทำปลาร้าบองสมุนไพร​ ณ​ เทศบาลตำบลหนองโน

Comments are disabled.