แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฎาคม 2565


วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองโน นำโดยนายสุรชัย บุษราคัม นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่พบปะพี่น้องชาวตำบลหนองโน เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม

Comments are disabled.