ประกาศเทศบาลตำบลหนองโน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปเทศบาลตำบลหนองโน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Comments are disabled.