กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่า


วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลหนองโน เป็นเจ้าภาพร่วมกับอำเภอกระนวนในการจัดสถานที่ และเข้าร่วม #กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่า #เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ #พระบรมราชินี โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ผู้ร่วมงานประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ตัวแทนแต่และตำบล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกันปลุกต้นยางนา ณ ที่สาธารณะประโยชน์หน้าวิทยาลัยการอาชีพกระนวน

Comments are disabled.