ซ่อมแซมถนนตำบลหนองโน


วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองโน นำโดยนายสุรชัย บุษราคัม นายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมชนโดย นายอนันต์ สะโมรินทร์ กำนันตำบฃหนองโน ร่วม ซ่อมแซมถนนตำบลหนองโน เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรแก่พี่น้องชาวตำบลหนองโน

Comments are disabled.