เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล อ.กระนวน และรับมอบป้ายศูนย์


วันที่ 25 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองโน​ นำโดยนายสุรชัย​ บุษราคัม​ นายกเทศมนตรี​ หัวหน้าสำนักปลัด งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลหนองโน กำนันตำบลหนองโน ผู้นำชุมชน​ ตัวแทน​ และหัวหน้าส่วนราชการตำบลหนองโน​ “เข้าร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล พื้นที่อำเภอกระนวน” จัดโดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น และพิธีรับมอบป้ายศูนย์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกระนวน

Comments are disabled.