เชิญชวนตอบแบบประเมิน ITA


เชิญชวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปีตอบแบบประเมินด้วยการสแกน QR Code
หรือเข้าไปตามลิงค์นี้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/4vtoe5

Comments are disabled.