ตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างก่อสร้างถนน​


วันที่​ 15-16 มีนาคม​ 2565​ ​ เทศบาลตำบลหนองโน โดยคณะกรรมการ​ #ตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างก่อสร้างถนน​ คสล.บ้านกุดโง้งหมู่ 3​ และบ้านโคกกลาง​หมู่​ 5​ พร้อมพนักงานช่างได้ตัดต้นไม้ในทางสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร

Comments are disabled.