งานฌาปณกิจคุณแม่ทองเติม โคตรศรีวงษ์ /มอบเงินกองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ


วันที่ 9 มีนาคม 2565 #นายสุรชัย_บุษราคัม #นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน ให้เกียรติเป็น #ประธานในงานฌาปณกิจคุณแม่ทองเติม โคตรศรีวงษ์ ม.7 พร้อมรองนายกสังวร ขันหนองโพธิ์ และ นายบุญกอง ลีเฮียง สมาชิกสภาเทศบาล ร่วม #มอบเงินกองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ณ วัดศรีจันทร์ บ้านหนองโน

Comments are disabled.