โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน​ ประจำปี 2566


วันที่ 3-5 เมษายน​ 2566​ เทศบาลตำบลหนองโน​ จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน​ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร​ สมาชิกสภาเทศบาล​ ผู้นำชุมชน​ กลุ่ม​ อสม.​ และกลุ่มอาชีพในเทศบาลตำบลหนองโน​ ประจำปีงบประมาณ 2566​

Comments are disabled.