จัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ เดือนมีนาคม 2566


ห้วงเดือนมีนาคมงานจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้​ กองคลัง​ เทศบาลตำบลหนองโน​ ให้บริการประชาชนโดยลงพื้นที่ออกส่งหนังสือ แจ้งภาษีป้ายและใบอนุญาตเร่ขายในเขตเทศบาล

Comments are disabled.