พิธีเปิดศูนย์คัดกรองผู้ติดยาเสพติดตำบลหนองโน


วันที่ 31 มกราคม 2566 #พิธีเปิดศูนย์คัดกรองผู้ติดยาเสพติดตำบลหนองโน นำโดยนายสุรชัย บุษราคัม นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน กล่าวรายงานการจัดตั้งศูนย์ฯ​ โดยมีนายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครองท้องที่ ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตพื้นที่​ อสม.​ ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล​ เจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่รพ.สต.หนองโน ณ รพ.สต.หนองโน

Comments are disabled.