รับรางวัล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565


วันที่​ 13​ กันยายน​ 2565​ เทศบาลตำบลหนองโน​ ได้รับรางวัล​ #ITAระดับA​ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ” ประจำปี​ 2565​ …ณ​ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น​ ชั้น​ 1​ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

Comments are disabled.