ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570


ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองโน​ นำโดยนายสุรชัย บุษราคัม​ นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน​ นายหทัยเทพ​ ภูห้องเพชร​ ปลัดเทศบาล พร้อมทีมงานบริหาร​ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองโน ได้จัด​ #โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน​ เพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น​ (พ.ศ.2566-2570)​ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม​ ครบทั้ง​ 7​ หมู่บ้าน​ ในเขตเทศบาลตำบลหนองโน​ ดังนี้
👉 วันที่​ 1​1​ ส.ค.65​ ประชาคม

 • หมู่ที่​ 2​ บ้านป่าติ้ว
 • หมู่ที่​ 3 บ้านกุดโง้ง
 • หมู่ที่​ 4 บ้านนาเลาะ
 • หมู่ที่​ 5 บ้านโคกกลาง
  👉 วันที่​ 1​2 ส.ค.65​ ประชาคม
 • หมู่ที่​ 1 บ้านหนองโน
 • หมู่ที่​ 6 บ้านศรีประชาใหม่
 • หมู่ที่​ 7 บ้านประชาชื่น
  …..🙏🙏🙂 โดย​ #ชาวตำบลหนองโนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทุกหมู่บ้าน​.. จึงขอขอบคุณทุกท่านมา​ ณ​ โอกาสนี้

Comments are disabled.