คำสั่งห้ามพนักงาน ลูกจ้าง ดื่มสุราสูบบุหรี่ในห้องประชุมเทศบาล

Comments are disabled.