ประชุมประจำเดือนผู้นำและหัวหน้าส่วนราชการ


วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. #การประชุมประจำเดือนผู้นำและหัวหน้าส่วนราชการ ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในเขตตำบลหนองโน นำโดยนายอนันต์ สะโมรินทร์ กำนันตำบลหนองโน เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน, ปลัดเทศบาล, ป.อาวุธโส, ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ, แพทย์ประจำตำบล, พัฒนาชุมชน, สารวัตรกำนัน, นักวิชาการเกษตรตำบล และตัวแทนส่วนราชการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองโน

Comments are disabled.