เทศบาลตำบลหนองโนรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทย


วันที่ 11 เมษายน 2565 ประชุมประจำเดือนเมษายนเทศบาลตำบลหนองโน โดยมีนายสุรชัย บุษราคัม นายกเทศมนตรีเป็นประธานที่ประชุม …..พร้อมกันนี้ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองโน จัด #กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร #เนื่องในเทศกาลสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองโน

Comments are disabled.