กิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน”


วันที่ 1 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลหนองโน นำโดยนายสังวร ขันหนองโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองโน เป็นเจ้าภาพจัดสถานที่และกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงาน #กิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการ “#วันข้าราชการไทยร่วมใจเพื่อประชาชน” ณ หนองคูใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านศรีประชาใหม่ ต.หนองโน อ.กระนวน โดยมีนายทวิช พิมพะ นายอำเภอกระนวน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ เกษตรอำเภอ ประมงอำเภอ สภ.กระนวน เทศบาลห้วยยาง เทศบาลน้ำอ้อม อบต.ห้วยโจด ตัวแทนกำนันแต่ละตำบล และทีมผู้นำชุมชน เข้าร่วมพิธีรับมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะของแต่ละตำบล.

Comments are disabled.